ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps deme s.12307201909:20:452.8782.8823.2233.2320.04530.04553.5603.5801.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps boni 19603001201914:53:522.6452.6543.023.030.03910.0401.001.001.0001.000111.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps mb3001201917:02:032.65002.65503.02603.03500.03970.04003.45003.49000.49000.49201.55001.58000.00540.00551.00001.00000.72000.73000.09500.09572.66002.6700
merab lafaCi2207201914:15:232.8762.8833.2263.2330.04530.04551.000001.000000.500.5071.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000
Sps jaokeni2207201910:57:162.8752.8803.2233.2321.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
sacdeli versia1206201907:52:162.6902.6933.0103.0300.04100.04203.5003.5301.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000