ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps deme s.12006201919:12:392.7632.7673.1203.1300.04360.043703.49003.5201.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps boni 19603001201914:53:522.6452.6543.023.030.03910.0401.001.001.0001.000111.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps mb3001201917:02:032.65002.65503.02603.03500.03970.04003.45003.49000.49000.49201.55001.58000.00540.00551.00001.00000.72000.73000.09500.09572.66002.6700
merab lafaCi2006201913:37:502.7762.7823.1323.140.04350.04371.000001.000000.4750.4831.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000
Sps jaokeni2006201912:54:152.7752.7803.1333.1401.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
sacdeli versia1206201907:52:162.6902.6933.0103.0300.04100.04203.5003.5301.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000