ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps deme s.12208201913:43:172.9332.9353.25003.2570.044400.044653.5203.5601.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps boni 19603001201914:53:522.6452.6543.023.030.03910.0401.001.001.0001.000111.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps mb108201909:50:472.94002.95003.27003.30000.04600.04653.60003.65000.53000.54001.72001.74000.006150.006200.000700.000710.800000.810000.117000.118502.970003.00000
merab lafaCi3007201916:13:152.9452.9553.2833.2930.04620.04641.000001.000000.520.531.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000
Sps jaokeni2208201910:21:382.9322.9403.2503.2601.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000