ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps jaokeni3105202211:52:313.043.0413.243.261.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps deme s.1311202008:56:373.26003.27003.79003.80000.040500.041204.15004.20001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps deme s.1212202213:37:112.70702.71302.83502.85000.042500.043203.25003.30001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
merab lafaCi512201914:21:122.9552.9583.2753.2780.04600.04611.000001.000000.5070.5121.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000