ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps jaokeni2109201910:26:062.9682.9733.2703.2801.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps deme s.12009201918:44:452.9702.9753.2703.2770.046300.04653.6803.7201.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
merab lafaCi2109201914:57:392.972.9733.2683.2740.04610.04621.000001.000000.510.5171.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000