ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps jaokeni1311201910:52:272.9552.9603.2573.27621.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps deme s.11311201919:09:412.9562.9613.2583.2600.045800.046103.7703.8001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
merab lafaCi1311201917:22:002.9532.9573.2523.2570.04560.04581.000001.000000.5070.5121.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000