ვგპ
სახელწოდებაკურსების შეცვლისUSDEURRUBGBPTRYAZNAMDIRRAEDUAHCHF
თარიღიდროBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELLBUYSELL
Sps jaokeni1910201910:15:002.9682.9733.3053.3151.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
Sps deme s.11810201916:53:022.9702.9713.3003.3080.046100.046303.7103.7471.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
merab lafaCi1910201914:47:562.972.9723.3123.3160.04620.04641.000001.000000.5050.5121.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000