შპს სოფტი გთავაზობთ მომსახურების სხვადასხვა სერვისს
 1. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების აღსარიცხავად, სისტემატიზაციისა და კანონით განსაზღვრული ვადით შენახვისთვის საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფას (პროგრამას) EX_GSS1, ფასი 500 ლარი.
 2. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის პროგრამის მომსახურეობის პაკეტის ყოველთვიური ღირებულება შეადგენს 50 ლარს.
  1. პაკეტში შედის:
  2. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის პროგრამის განახლება.
  3. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის პროგრამის მონაცემთა ბაზის შენახვა ე.წ. სერვერზე.
  4. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის კვარტალური ანგარიშგების ელექტრონული გადაგზავნა საქართველოს ეროვნულ ბანკში.
  5. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის პროგრამის განბლოკვა.
  6. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის კურსების ასახვა საიტზე.
  7. ტერორიზმში მხილებულ პირთა ბაზების განახლება.
  8. გაეროს სანქციების ქვეშ მყოფთა პირების ბაზების განახლება.
 3. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციური მეთოდით გაგიწევთ პარტნიორი კომპანია შპს რეკრუტმენტი თვეში 60ლარი.
  1. პაკეტში შედის:
  2. მაღალკვალიფიციური ფინანსური კონსულტაცია.
  3. დოკუმენტაციის მოწესრიგება.
  4. ოპერაციების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის მეშვეობით.
  5. ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების წარდგენა.